Organizácie v obci

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Budkovce

7.2.2021 - Zmluvy a stanovy