Organizácie v obci

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Budkovce

13.10.2021 - Zápisnica zo dňa 1.8.2021

7.2.2021 - Zmluvy a stanovy