Voľby

Voľby do NR SR 2020

Zápisnica 1. okrsok

Zápisnica 2. okrsok