Obecný klub stolného tenisu - OKST

12. ročník
11. ročník
10. ročník
9. ročník
8. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník
Vznik turnaja

Obecný klub stolného tenisu (OKST) - Memorial Štefana Sabola

25. ročník
24. ročník
23. ročník
22. ročník
Vznik turnaja

Obecný klub stolného tenisu (OKST) - Putovný pohar starostu obce Budkovce

13. ročník
12. ročník
11. ročník
Vznik turnaja

Obecný športový klub (OŠK)

História

Bežecký oddiel

Výsledky 2017
Výsledky 2016
Výsledky 2015
Správa o činnosti 2016
Osobné tabuľky