Zasadnutia obecného zastupiteľstva

2019

27.11.2019
18.9.2019
12.6.2019
20.3.2019

Uznesenia obecného zastupiteľstva

2015