Pozemkove úpravy

20.02.2023 - Zoznam vlastníkov s nezisteným pobytom, ktorý bol predmetom diskusie na verejnom zhromaždení, je prístupný v tlačenej verzii v knižnici na obecnom úrade v čase úradných hodín obecného úradu. Elektronická verzia je prístupná na tomto linku: Klikni tu.

Pre kataster Budkovce je potrebné stiahnut: Zoznam nezistených vlastníkov k 1.1.2023 – katastrálne územia začínajúce na A až G. Za správnosť údajov, funkčnosť stránky a jej obsah zodpovedá Slovenský pozemkový fond.


19.12.2022 - Obsah pozemkových úprav
Kontaktná osoba: Mgr. Jakub Wiczmándy, tel.č. 0918 229 986, email: jakub.wiczmandy@gmail.com