Pozemkove úpravy

12.01.2023 - V tomto momente je zoznam vlastníkov s nezisteným pobytom prístupný v tlačenej verzii v knižnici na obecnom úrade v čase úradných hodín obecného úradu. Elektronická verzia sem bude pridaná až po výzve okresného úradu, nakoľko bez tej by boli porušené práva GDPR.

19.12.2022 - Obsah pozemkových úprav
Kontaktná osoba: Mgr. Jakub Wiczmándy, tel.č. 0918 229 986, email: jakub.wiczmandy@gmail.com