Organizácie v obci

Gazdovský dom

Vzniká občianske združenie „G A Z D A„