Verejné obstarávanie

Výzvy na predkladanie

Vybavenie počítačovej učebne Základnej školy v Budkovciach

Profil verejného obstarávateľa

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006

Oznámenie