Vitajte v obci BUDKOVCE...

... v malebnej dedinke na východe Slovenska

Aktuálne

Pozvánka na stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 29.2.2020

Voľby do NR SR 2020

Zbierka zákonov

PHSR Budkovce obce 2019 - 2025

PHSR Budkovce obce 2019 - 2025 s výhľadom do roku 2028

Voľby EP 2019

Informácia pre voliča
Vyhlásenie volieb do EP 2019

Projekt " kompostéry" Laborecká niva

Laborecká niva

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva obce Budkovce na rok 2016-2020

Usmernenie pre chov ošípaných

Usmernenie

Voľby prezidenta 2019

Informácia pre voliča
Rozhodnutie o vyhlásení volieb
Odpis zápisnice

Oznamy o výrube stromov

Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam

Pozvánka na stolnotenisový turnaj 26.12.2018

Pozvánka

Pozvánky na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ

Výberové konanie na obsadenie funkcie ZŠ a MŠ

Výberové konanie na obsadenie funkcie ZŠ
Výberové konanie na obsadenie funkcie MŠ

Park pre všetkých

Správa

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.11.2018 o 16:00

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Výzva na voľbu členov rady školy pre MŠ Budkovce

Výzva na voľbu členov Rady školy pri MŠ Budkovce

Zmluva o prenájme rybárskej chaty

Zmluva o prenájme rybárskej chaty
102

metrov

ja nadmorská výška

19,84

metrov štvorcových

rozloha

1498

prihlásených

obyvateľov

1220

prvá

písomná zmienka