Vitajte v obci BUDKOVCE...

... v malebnej dedinke na východe Slovenska

Aktuálne

22.06.2024 - Pozvánka na OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2024 o 17:00 hod. v rokovacích priestoroch OcÚ v Budkovciach

19.06.2024 - Pozvánka na valné zhromždenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.07.2024 o 16:00hod. v kultúrnom dome obce Budkovce.

17.06.2024 - Výbor Lesného a pozemkového spoločenstva Budkovce, zvoláva Valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 14. júla 2024 /nedeľa/ o 15.30 hod. v Kultúrnom dome č. 244 v Budkovciach. Prezencia začína od 15.00 hod. do 15.30 hod

16.05.2024 - Zber papiera

16.04.2024 - Žiadosť-o-prijatie do MŠ

18.03.2024 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.03.2024

05.03.2024 - Výrub stromov

16.02.2024 - Výberové konanie MŠ riaditeľ

12.02.2024 - Vyhlásenie RIADITEĽ ZŠ 2024

12.02.2023 - Základná škola Budkovce na základe § 2 ods.1 pís. a) zákona 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zastúpená riaditeľkou školy PaedDr. Vierou Vajsovou Vám oznamuje, že:
na základne vysokého počtu chýbajúcich žiakov na akútne respiračné ochorenie (33,44%)prerušujeme na našej škole vyučovanie od 13.2.2024 do 16.2.2024. Vyučovanie bude obnovené pondelok 19.2.2024.

Odôvodnenie :

K danému kroku sme pristúpil po konzultovaní a odporúčaní s RÚVZ v Michalovciach a s detskou lekárkou - MUDr. Paľovou.


Odôvodnenie : K danému kroku sme pristúpil po konzultovaní a odporúčaní s RÚVZ v Michalovciach a s detskou lekárkou - MUDr. Paľovou.

14.01.2024 - Voľné pracovné miesto

19.12.2023 - FÚRA s.r.o oznamuje občanom, že zber komunálneho odpadu bude 23.12.2023 namiesto 26.12.2023

10.11.2023 - Výrub stromov

23.10.2023 - Výrub stromov

23.10.2023 - Výrub stromov

18.09.2023 - Pozvánka na obecné folklórne slávnosti

15.09.2023 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.9.2023 o 17.00

13.06.2023 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.6.2023 o 17.00

06.06.2023 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

01.06.2023 - Územné rozhodnutie V-202155717-Ka

29.05.2023 - MDD - pozvánka na 11.6.2023

23.05.2023 - Lesné a poz. spol - pozvánka

10.05.2023 - Pozvánka valné zhromaždenie urbárskej spoločnosti

24.04.2023 - Pozvánka nazasadnutie OZ

18.04.2023 - Žiadosť o prijatie do materskej skôlky (Oznam - zápis)

Vážený občania

V katastry obce Budkovce, konkrétne na parcele CKN 690/2, ktorá sa nachádza pri rybárskej chatke a rybníku došlo k nelegálnemu výrubu stromov, pričom niektoré z nich sú narezané a priamo ohrozujú majetok a osoby nachádzajúce sa v ich blízkosti. Z tohto dôvodu vám vlastníci predmetných pozemkov po porade s Policajným zborom SR zakazujú vstup na predmetné pozemky pre ochranu vášho majetku a života.
>

04.03.2023 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 08.03.2023 o 17:00hod.

20.02.2023 - OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

06.02.2023 - Oznam ZŠ J. Bilčíkovej

02.02.2023 - pozvánka na stretnutie podielových spoluvlastníkov dňa 20.02.2023

29.01.2023 - „Mestám a obciam zhasína nádej“ – protest 30.1.2023
Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády a to, čo v tomto období najviac potrebujeme, je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

202209.12.2022 - Výrub stromov

08.12.2022 - pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.12.2022

21.11.2022 - pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.11.2022

27.10.2022 - Opatrenia COVID-19

25.10.2022 - Pozvánka na_zasadnutie OZ 26.10.2022

30.09.2022 - Návrh VZN Budkovce

30.09.2022 - Príloha č.1 VZN Budkovce

30.09.2022 - Výrub stromov

23.08.2022 - Seniori budte opatrní !

13.08.2022 - Voľné pracovné miesto - Školský zdravotnícky pracovník v ZŠ.

05.08.2022 - Spanilá Jazda.

26.07.2022 - Prerušenie distribučnej elektriny dňa 16.08.2022.

08.07.2022 - Inflačná pomoc.

06.07.2022 - Pozvánka na zasadnutie OZ 13.07.2022.

04.07.2022 - Upozornenie Covid.

30.06.2022 - Nebezpečenstvo vzniku požiarov.

29.06.2022 - Územný plán obce.

24.06.2022 - Zber odpadu kalendár 2022.

23.06.2022 - Valné zhromaždenie.

20.06.2022 - Územný plán obce Budkovce - zmena č.1 . + prílohy (klikni sem)

17.6.20200 - Oznamujeme občanom obce, aby každý občan, ktorý nemá vyplatený tuhý komunálny odpad na rok 2022, aby tak urobil čo najskôr, nakoľko mu TKO od 01.07.2022 nebude firmou FÚRA Košice vyvezený.

17.6.20200 - Výbor pasienkového spoločenstva Oľšiny-Čarnejky-barónske Budkovce oznamuje svojim členom, že výročná schôdza za rok 2021 sa uskutoční 19.6.2022 t. j. v nedeľu o 15,30 hod. Na schôdzi bude predložená správa o činnosti a hospodárení , správa dozornej rady , správa lesného hospodára . V závere schôdze budú vyplácané výnosy pre podielnikov. Výbor žiada všetkých členov o dochvíľny príchod na výročnú schôdzu.

16.06.2022 - Pozvánka na dni obce Budkovce.

16.6.20200 - Kríza v samospráve 1 2 3

09.06.2022 - Pozvánka na OZ, ktorá sa uskutoční dňa 15.06.2022 o 17:00hod.

12.05.2022 - Výrub stromov.

22.04.2022 - ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDKOVCE.

22.04.2022 - Výbor Lesného a pozemkového spoločenstva Budkovce, zvoláva Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2022 /nedeľa/ o 15.30 hod. v Kultúrnom dome v Budkovciach.

22.04.2022 - Výrub orechov

27.03.2022 - Pozvánka na OZ dňa 30.3.2022 o 17:00 hod.

21.03.2022 - Výrub stromov

21.03.2022 - Voľby - Rada školy

16.03.2022 - Výrub stromov

15.03.2022 - Zákaz vypaľovania

02.03.2022 - Oznam

10.02.2022 - Záverečné stanovisko

08.02.2022 - Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

08.02.2022 - Výpočet TKO

25.01.2022 - Dňa 29.01.2022 t.j. sobota, sa v našej obci uskutoční očkovanie proti Covidu 19. Očkovanie bude prebiehať na Obecnom úrade, v čase od 12:00h. do 13:00h.Očkujeme záujemcov o prvú, druhú aj tretiu dávku vakcínou od firmy Pfizer-Biontech. Očkujeme BEZ registrácie. Na očkovanie si so sebou doneste občianský preukaz a preukaz poistenca. Buďme zodpovední...

18.01.2022 - V auguste 2021 bola získana dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na projektovú dokumentáciu s názvom: Buttkayovsky kaštieľ - prípravna dokumentácia v sume 10 000,00 Eur

13.01.2022 - Zber odpadu

11.01.2022 - Očkovanie COVID-19

10.01.2022 - Výrub stromov

202131.12.2021 - Epidémia alebo tajné sprisahanie? Skutočná pravda o Východoslovenskom roľníckom povstaní 1831

24.12.2021 - Vianočný pozdrav

07.12.2021 - Detské ihrisko

02.12.2021 - Postup pri karanténe a domácej izoláci

26.11.2021 - Pozvánka na zastupiteľstvo

09.11.2021 - Mikuláš

19.10.2021 - Verejná vyhláška / Oznámenie

23.09.2021 - Pozvanka na OZ dňa 29.9.2021 o 17:00

09.09.2021 - Mimoriadna zmena v cestovnom poriadku v pravidelnej prímestskej dopravy

09.09.2021 - Rozpis stolnotenisového turnaja Memoriál Štefana Mištaniča

23.07.2021 - Valné zhromaždenie

14.07.2021 - zmena nároku na poskytnutie dotácie stravu čestné vyhlásenie, oznam

07.07.2021 - Výrub stromov

02.07.2021 - Pozvánka - Urbárska spoločnosť

29.06.2021 - Valné zhromaždenie LaPs

07.06.2021 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 09.06.2021

26.5.2021 - Cestovný poriadok 807411 Michalovce - Pavlovce nad Uhom - Vysoká nad Uhom - Pinkovce / Veľké Kapušany

26.5.2021 - Oznam o začatí rekonštrukcie mosta pri obci Stretava od 31.5.2021 a s tým spojené zmeny v cestovnom poriadku na linke 807411 Michalovce - Pavlovce nad Uhom - Vysoká nad Uhom - Pinkovce / Veľké Kapušany

24.5.2021 - Sčítanie obyvateľov - leták

24.5.2021 - Sčítanie obyvateľov - leták

24.5.2021 - Prevencia kriminality

4.5.2021 - Asistované sčítanie

22.4.2021 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.04.2021

20.4.2021 - Verejná vyhláška

14.4.2021 - Zápis do MŠ (leták)

14.4.2021 - Zápis do MŠ (prihláška)

25.3.2021 - Výrub stromov

25.3.2021 - Výrub stromov

9.3.2021 - Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov

10.2.2021 - Výrub stromov

05.2.2021 - Týmto Vás upozorňujeme na pokračovanie mimoriadného cestovného poriadku platného od 25.1.2021. Jeho platnosť je do odvolania vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácii.

28.1.2021 - Výrub stromov

22.1.2021 - hodnotenie a stratégia rozvoja školy, novinky zákonníka práce, obmedzenia zo zákazu vychádzania, usmernenia a výzvy

22.1.2021 - Príloha k horeuvedenému dokumentu

21.1.2021 - Týmto Vás upozorňujeme na zmeny v cestovnom poriadku s platnosťou od 25.1.2021 (viď na stránke www.arriva.sk po schválení KSK ) a taktiež na plnú prevádzku autobusovej stanice „Michalovce, Terminál“ od 25.1.2021

2020

18.12.2020 - 2020 Vianočný pozdrav
14.12.2020 - Harmonogram vývozov na rok 2021
23.11.2020 - Voľné pracovné miesta ZŠ
13.11.2020 - Pozvánka na zasadnutie OZ 25.11.2020 o 17.00
28.10.2020 - Uznesenie vlády SR č. 678
22.10.2020 - Seniori - COVID-19
Životné prostredie
Výrub stromov
Pozvánka na zasadnutie OZ 30.09.2020
Nadácia SPP
Pozvánka na zasadnutie OZ 2.9.2020
Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.septembra 2020 o 15.30 hod. v Kultúrnom dome
Zber odpadu
Pozvánka na zasadnutie 5.8.2020
Výrub stromov
Pozvánka Urbárska spoločnosť
Návrh ZÚO 2019
Lesné pozemky
Opatrenie - hromadné_podujatia
Výzva- kontrolór obce Budkovce
Opatrenie schôdze štátnych orgánov-1
Opatrenie pre nosenie rúšok
Opatrenie štátna karanténa 16.4.2020-1
Pozvánka na zasadnutie OZ 29.04.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom_SARS-CoV-2 - 7.aktualizácia
Zápis do materskej školy Budkovce
MŠ-Žiadosť o prijatie
Opatrenie : štátna karanténa
Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR
Dolný les -škola
Opatrenie UVZSR - povinnosť nosiť rúška
Opatrenie UVZSR zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň
Opatrenie UVZSR poskytovanie sociálnych služieb
Koronavirus - opatrenia
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Verejná vyhláška : izolácia v domácom prostredí
Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť o karanténe
Verejná vyhláška, rozhodnutie zákazu hromadných podujatí
Pozvánka na stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 29.2.2020
Voľby do NR SR 2020 : Zbierka zákonov
PHSR Budkovce obce 2019 - 2025 s výhľadom do roku 2028

Voľby EP 2019

Informácia pre voliča
Voľby EP 2019 : Vyhlásenie volieb do EP 2019
Projekt " kompostéry" : Laborecká niva
Program odpadového hospodárstva obce Budkovce na rok 2016-2020
Usmernenie pre chov ošípaných

Voľby prezidenta 2019

Informácia pre voliča
Voľby prezidenta 2019 : Rozhodnutie o vyhlásení volieb
Odpis zápisnice

Oznamy o výrube stromov

Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam

Pozvánka na stolnotenisový turnaj 26.12.2018

Pozvánka

Pozvánky na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ

Výberové konanie na obsadenie funkcie ZŠ a MŠ

Výberové konanie na obsadenie funkcie ZŠ
Výberové konanie na obsadenie funkcie MŠ

Park pre všetkých

Správa

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.11.2018 o 16:00

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Výzva na voľbu členov rady školy pre MŠ Budkovce

Výzva na voľbu členov Rady školy pri MŠ Budkovce

Zmluva o prenájme rybárskej chaty

Zmluva o prenájme rybárskej chaty
102

metrov

ja nadmorská výška

19,84

km štvorcových

rozloha

1498

prihlásených

obyvateľov

1220

prvá

písomná zmienka