Zbor pre občianske záležitosti ZPOZ

     

 

predseda: PaedDr. Otília Sabolová

členovia :
Mgr. Erika Vagaská, PaedDr. Otília Sabolová, Mgr. Alena Vaľová, Mária Dzurová, Anna
Olexová, Andrea Janusková

 

     

K stiahnutiu