Zbor pre občianske záležitosti

     

 Predseda komisie: Mgr. Lukáš Ložanský