Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Budkovce