Zasadnutia OZ

     

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Budkovce


17.03.2017 o 17:30 hod.
16.06.2017 o 17:30 hod.
22.09.2017 o 17:30 hod.
24.11.2017 o 17:30 hod.

schválené uznesením 7/2016/13