obecná rada

     

Obecná rada

 

Ján Bubenko

Ing. Viera Čintalová

PaedDr. Otília Sabolová

 

     

Termíny zasadnutí Obecnej rady Budkovce


02.03.2017 o 18:00 hod.
01.06.2017 o 18:00 hod.
07.09.2017 o 18:00 hod.
09.11.2017 o 18:00 hod.

schválené uznesením 7/2016/13