Prehlásenie o prístupnosti

Stránky sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosti. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky a pod.) a pre osoby so špecifickými potrebami.

Použitá metodika prístupnosti web stránok


Prístupnosť web stránok obce Budkovce

Veľkosť textov
Veľkosť textov v navigácii aj obsahu je definovaná v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ju pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.
 
Štandardy
Štruktúra layoutu aj obsahu je vytvorená podľa štandardu XHTML 1.1, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov CSS2.
Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť v nastaveniach prehliadača, pričom to neovplyvní prístupnosť web stránok.
Tieto špecifikácie umožňujú prezeranie web stránok bez obmedzenia funkčnosti na ľubovoľnom prehliadači alebo čítacom zariadení vrátane PDA, mobilných telefónov, alternatívnych prehliadačov a čítačiek pre zdravotne postihnutých.
 
Obrázky
Všetky obrázky a fotografie nesúce nejaký obsah sú označené pomocou atribútov "alt" a/alebo "title". Ilustračné obrázky sú označené prázdnym atribútom "alt". Web stránky sú ovládateľné a čitateľné aj s vypnutým zobrazením obrázkov.
 
Farby
Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by teda mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu. Web stránka je plne použiteľná aj pri nastavení pracovného prostredia "Vysoký kontrast" (High contrast).
 
Štruktúrovaný obsah
Pri prezeraní stránok bezbariérovým prístupom (napr. s vypnutými kaskádovými štýlmi alebo v čisto textovom prehliadači) je možné preskočiť navigáciu a premiestniť sa priamo na obsah stránky. Na stránkach je dodržané sémantické štruktúrovanie obsahu pomocou značiek hx, čo uľahčuje preskakovanie po tématických častiach obsahu.
 
Navigácia pomocou klávesových skratiek
Na navigáciu je možné použiť tieto klávesové skratky:
 
Hyperlinky
Textové odkazy (hyperlinky) sú jednoznačne odlíšené od okolitého podčiarknutím a odlišnou farbou.
 
Otváranie odkazov do nového okna
Odkazy sa neotvárajú do nového okna okrem prípadov, kedy je na to používateľ upozornený. Vzhľadom na použitý XHTML štandard je na otváranie nového okna použitý JavaScript.
 
Odkazy na súbory mimo web stránok
Používateľ je vždy upozornený pri odkazoch na iný ako webový dokument (napr. jpg, gif, flash, doc, pdf a pod.) buď informáciou v zátvorke za odkazom, alebo informáciou v popise odkazu (v značke "title").
 
Tlač web stránok
Súčasťou web stránok je aj CSS štýl pre tlačovú verziu. Všetky stránky je možné vytlačiť štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (napr. cez menu Súbor - Tlač).
 

Výnimky prístupnosti

Farba navštívených a nenavštívených odkazov (hyperliniek) je rovnaká.


Kontakt na webmastera

Pripomienky k prístupnosti a obsahu web stránok www.budkovce.sk zasielajte na adresu obecbudkovce@centrum.sk. Prípadné nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.