Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu - OOSRZ

     

Založenie SRZ V Budkovciach

ZALOŽENIE SRZ V BUDKOVCIACH

Založenie SRZ v Budkovciach - 15. marca 1982
Zakladajúci výbor a členovia:

Vaľo Ján
Nadzam Jozef
Volovár Dušan
Pastornický Miloš
Paľo Ján
Gajdoš Michal
Lit Michal
Lastomirský Ján
Parchovianský Ján
Vašarhely Gabriel
Buchtík Štefan
Husťák Marián

Mladí rybári :
Nadzam Jozef ml.
Vaľo Ján ml.

Výstavba :
Cestu k rybníkom - realizoval v r. 1983 Parchovianský
Vodná nádrž Duša - realizovali PBH Košice v r. 1984 - 1985
Rybník č. 1 v r. 1986 zabezpečovali - Vaľo Ján, Volovár Dušan
Nápustný objekt / prechodový mostík k chate - zabezpečoval Onuška Ondrej
Rybárska chata v r. 1986 - 1987 zabezpečoval - Nadzam Jozef st.
Rybník č. 2 v r. 1988 zabezpečoval - Vaľo Ján
Prvý a druhý rybník realizovali HS Košice pod vedením Štefana Vaľu rodáka z Budkoviec.

 

Podľa záznamov spracoval Vaľo Ján.