Obecné zastupitelstvo 2014 - 2018

     

Ján Bubenko - nezávislý - kontakt - jan.bubenko@gmail.com

Ing. Viera Čintalová - KDH, SIEŤ - kontakt - cintalovaviera@gmail.com

Ing. Tatiana Daňková - KDH, SIEŤ - kontakt - tanadankova@gmail.com

Mgr. Lukáš Ložanský - KDH, SIEŤ - kontakt - lukas.lozansky@gmail.com

PaedDr. Eva Pavlovová - KDH, SIEŤ - pavlovova.eva@centrum.sk

Ing. Jozef Polačko - KDH , SIEŤ - kontakt - cez Obecný úrad Budkovce

PaedDr. Otília Sabolová - KDH , SIEŤ - kontakt - otiliasab@gmail.com, 0907 977375

Štefan Šutaj - SNS - kontakt - sutaj.s@zoznam.sk

Jozef Zausin - NOVA - kontakt - e2w@stonline.sk, tel. č. 0907 816432.