Komisia životného prostredia

     

 

predseda: Ing. Viera Čintalová

členovia:
Ing. Ján Stavnikovič, Bc. Ján Kamenský, p. Štefan Vagaský, p. Štefan Petro ml.