Komisia športu

     

 

predseda: Mgr. Lukáš Ložanský

členovia:
Ing. Róbert Pivarník, p. Rastislav Husťák, Mgr. Dušan Verbič, Ing. Anton Chvostaľ