Komisia pre kultúru a školstvo

     

 

predseda: PaedDr. Eva Pavlovová

členovia:
PaedDr. O. Sabolová, Bc. Edita Jonyová, Mgr. Henrieta Petrová, Mgr. Michal Petro