Komisia pre Gazdovský dom

     

 

predseda: Ján Bubenko

členovia:
Ing. Ján Rimár CSc., Eva Gajdušková, Miroslav Pištej, Michal Sabol, Eva Steranková, Juraj Kučák