Komisia pre Gazdovský dom

     

 Predseda komisie: Ing. Anton Chvostaľ