Komisia na ochranu verejného záujmu

     

 

predseda: Ing. Jozef Polačko

členovia:
PaedDr. O. Sabolová, PaedDr. E. Pavlovová, Ing. T. Daňková, Ing. V. Čintalová, Mgr. L. Ložanský, J. Zausin, Š. Šutaj, J. Bubenko