Komisia na ochranu verejného záujmu

     

 Predseda komisie: Jozef Zausin