Komisia inventarizačná a finančná

     

 

predseda: Ing. Tatiana Daňková

členovia:
p. Kvetoslava Adamčíková, p. Margita Bosáková, p. Eva Kolesárová, p. Mária Galandová