Komisia inventarizačná a finančná

     

 Predseda komisie: Mgr. Lenka Mrázová