Detská lekárka

     

Ambulancia praktického lekára

pre deti a dorast

 

MUDr. Mária Paľová

súkromný lekár

 

tel. číslo : 056 6493281

 

ordinačné hodiny 

pondelok  - piatok

7,30 - 12,30

 

pracovná doba

pondelok - piatok

7,00 - 15,00