Bežecký oddiel

     

Atletický klub Budkovce

Koniec roka sa blíži a tak nám neostáva nič iné ako zhodnotenie uplynulej bežeckej sezóny.
Oblastná bežecká liga bola zložená z 19 pretekov, časť z nich bola aj súčasťou krajskej súťaže VVCV. V týchto súťažiach nás reprezentovali pán Švagrovský, pán Adamčik a pán kaplán Gaľa.
Najviac pretekov absolvoval pán Švagrovský a to 15, ktoré boli zaradené do oblasti Michalovce a Sobrance, kde skončil na 4. mieste celkovo a v kategórii „C" sa umiestnil na 2. mieste. Vo VVCV absolvoval 7 pretekov a umiestnil sa na 20. mieste celkovo a 8. mieste v kategórii „C".
Náš druhý zástupca pán Adamčik odbehol 11 pretekov zaradených do oblasti Michalovce a Sobrance a skončil na 23. mieste celkovo a na 9. mieste v kategórii „C". V krajskej súťaži VVCV sa umiestnil na 87. mieste celkovo a v kategórii „C" na 25 mieste.
Pán kaplán Gaľa sa zúčastnil len jedného preteku, ktorý bol zarátaný do oblastnej bežeckej ligy a obsadil 32. miesto v kategórii „A". Okrem toho sa zúčastnil ešte troch pretekov, ktoré neboli zaradené do tejto súťaže.
Na záver by som chcel poďakovať našim pretekárom za propagáciu našej obce, zdravého životného štýlu a popriať veľa zdravia a bežeckých úspechov v roku 2012.

 

Spracoval: Ján Švagrovský

V Budkovciach , 12.12.2011