Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov Budkovce, časť Dolný les

  • 13. jún 2016
dňa 15.06.2016 o 09:00 hod v kultúrnom dome v Dolnom lese