Podporme projekt Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce

  • 27. september 2016

Vážení občania,

podporme projekt Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce s názvom:

"(TO) CIVIŠ - cítime, vidíme a športujeme"

Hlasovať za projekt môžete kliknutím

» Tu «

O projekte

Projekt „(TO) CIVIŠ - cítime, vidíme a športujeme" má dve hlavné priority, environmentálnu a športovú. Prvou prioritou je pokračovať v environmentálnom vzdelávacom programe školy. V areáli školy vybudujú záhradu, v ktorej budú mať žiaci možnosť pozorovať, skúmať, tvoriť a pestovať. Tým sa žiakom sprístupní zmyslové učenie a vytvorí sa priestor na spoluprácu so širokou komunitou. Druhou prioritou je vytvorenie exteriérového fitness ihriska v rámci už existujúceho multifunkčného športového areálu. Fitness stroje sú potrebné pre rozvoj športovej a pohybovej činnosti každej vekovej kategórie.

Kategória: SPPoločne pre domovinu

Región realizácie: východ

Miesto realizácie projektu: Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, 072 15

Predkladateľ: Základná škola Júlie Bilčíkovej