Krajšie Vianoce pre starkých

  • 14. február 2017

    Aj v roku 2016 Nadácia Orange otvorila program Darujte Vianoce, a tak som mohla elektronicky podať žiadosť ešte v októbri 2016. Nadácia Orange ju schválila a dostala som financie na realizáciu môjho projektu pod názvom Krajšie Vianoce pre starkých.
    Najprv som požiadala rodičov a mládež, aby mi pomohli -súhlasili Evka Pavlovová - Saška a Mariánko, z mládeže Silvia Astrabová, Tomáš Černý a môj syn, Miroslav Sabol. Okrem nich sa na projekte zúčastnili aj sesternice Sašky a Mariánka - Deniska a Karinka. Najdôležitejšia a nenahraditeľná však bola pani Anička Lorincová, ktorá ako sociálna pracovníčka Obecného úradu Budkovce na moju prosbu vytipovala seniorov, dala im to vedieť - o mnohých vedela, či budú doma, alebo u detí na návšteve, či klopať alebo utekať pred psom... Vďaka nej sa projekt skutočne uskutočnil.
    Podstatné bolo nakúpiť všetko , čo bolo potrebné na tento projekt a to bolo prácne, lebo čajov bolo veľa, pohľadníc bolo veľa, aj sladkostí bolo veľa. Pomohla mi moja rodina a nakoniec sa všetko podarilo a potrebné veci som mala doma nachystané na deň „D" - 27.12.2016.
    Rozhodla som sa, že navštívime tých, ktorí majú viac ako 70 rokov a žijú sami - práve samota je dôvodom, prečo som ich chcela s deťmi potešiť. Koledy, vinše a malý darček v podobe papierových blahoželaní , sady kvalitných čajov a sladkosti ich potešila a všetci si nás vypočuli s úsmevom na tvári, niektorí nás pozvali dnu, ponúkli zákuskami, ovocím, pitím, alebo sa nám aspoň dali trochu zohriať. Tri hodiny nám v mraze trvalo, kým sme prešli všetkých, ale neľutovali sme to. Bol to dobrý pocit. A videli sme na všetkých starkých, že im to padlo dobre, že sme si na ich spomenuli. Keďže si nedali povedať a nedalo sa povedať nie, tak všetky financie, ktoré sme dostali ako darček, sme venovali do pokladničky Dobrej noviny, ktorú s deťmi našej farnosti zorganizovala rímskokatolícka cirkev v Budkovciach. Bolo to spolu 130 Eur. Ďakujeme za deti v krajinách, kde aj voda je vzácnosť.
    Verím, že naša snaha nebola márna, a že sme skutočne potešili všetkých, ktorých sme navštívili. Prinášali sme predsa dobrú zvesť a prichádzali sme k našim starkým s radosťou. Veríme, že to boli naozaj krajšie Vianoce pre starkých.

Otília Sabolová

Súvisiace obrázky