Členovia Zboru pre občianske záležitosti v Budkovciach, matrikárka p. A. Janusková a p. starosta obce budkovce J. Lörinc, ktorí privítali nových obyvateľov obce , narodených v roku 2014