Obecenstvo zložené z rodičov, starých rodičov a ďalších zvedavých divákov