Kopec milých básničiek od detí potešilo srdca každého rodiča....