Výstavba multifunkčného ihriska v areáli základnej školy