Aktuality

     
18. 8. 2017

Oznam pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00h. V prílohe sa nachádza informácia pre voliča
Oznamujeme Vám, že v zmysle harmonogramu organizačno technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017,
zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obecbudkovce@centrum.sk
Uvedenú adresu zverejňujeme pre potreby politických strán.  viac

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia