Vitajte v obci BUDKOVCE...

... v malebnej dedinke na východe Slovenska

Aktuálne

Životné prostredie
Výrub stromov
Pozvánka na zasadnutie OZ 30.09.2020
Nadácia SPP
Pozvánka na zasadnutie OZ 2.9.2020
Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.septembra 2020 o 15.30 hod. v Kultúrnom dome
Zber odpadu
Pozvánka na zasadnutie 5.8.2020
Výrub stromov
Pozvánka Urbárska spoločnosť
Návrh ZÚO 2019
Lesné pozemky
Opatrenie - hromadné_podujatia
Výzva- kontrolór obce Budkovce
Opatrenie schôdze štátnych orgánov-1
Opatrenie pre nosenie rúšok
Opatrenie štátna karanténa 16.4.2020-1
Pozvánka na zasadnutie OZ 29.04.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom_SARS-CoV-2 - 7.aktualizácia
Zápis do materskej školy Budkovce
MŠ-Žiadosť o prijatie
Opatrenie : štátna karanténa
Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR
Dolný les -škola
Opatrenie UVZSR - povinnosť nosiť rúška
Opatrenie UVZSR zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň
Opatrenie UVZSR poskytovanie sociálnych služieb
Koronavirus - opatrenia
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Verejná vyhláška : izolácia v domácom prostredí
Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť o karanténe
Verejná vyhláška, rozhodnutie zákazu hromadných podujatí
Pozvánka na stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 29.2.2020
Voľby do NR SR 2020 : Zbierka zákonov
PHSR Budkovce obce 2019 - 2025 s výhľadom do roku 2028

Voľby EP 2019

Informácia pre voliča
Voľby EP 2019 : Vyhlásenie volieb do EP 2019
Projekt " kompostéry" : Laborecká niva
Program odpadového hospodárstva obce Budkovce na rok 2016-2020
Usmernenie pre chov ošípaných

Voľby prezidenta 2019

Informácia pre voliča
Voľby prezidenta 2019 : Rozhodnutie o vyhlásení volieb
Odpis zápisnice

Oznamy o výrube stromov

Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam
Oznam

Pozvánka na stolnotenisový turnaj 26.12.2018

Pozvánka

Pozvánky na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ

Výberové konanie na obsadenie funkcie ZŠ a MŠ

Výberové konanie na obsadenie funkcie ZŠ
Výberové konanie na obsadenie funkcie MŠ

Park pre všetkých

Správa

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.11.2018 o 16:00

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Budkovce

Výzva na voľbu členov rady školy pre MŠ Budkovce

Výzva na voľbu členov Rady školy pri MŠ Budkovce

Zmluva o prenájme rybárskej chaty

Zmluva o prenájme rybárskej chaty
102

metrov

ja nadmorská výška

19,84

km štvorcových

rozloha

1498

prihlásených

obyvateľov

1220

prvá

písomná zmienka